Regulamin

Regulamin


    R
egulamin LOCH Studia


Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

Rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator            Facebooka lub osobiście w studiu.

Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek wliczony jest w cenę za tatuaż.

Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową.

Brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.

Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zmiany terminu tatuowania nie później niż na 4 dni przed ustalonym zabiegiem.

Studio zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu.  W tym przypadku może ubiegać się o zwrot zadatku jeśli zmiana terminu mu nie odpowiada.

Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia.

Omawianie projektu odbywa się wstępnie  telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w Studiu. Gotowy projekt jest do wglądu tylko w Studio i nie jest wysyłany poprzez komunikatory czy e-maila. W przypadku chęci korekty wzoru, dokonuje się jej na miejscu, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania lub wcześniej po umówieniu się z tatuatorem.

Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić  zgodę na wykonanie tatuażu i kwestionariusz zdrowotny.

Wykonujemy tatuaż tylko osobom pełnoletnim lub po 16-tym roku życia w obecności opiekuna prawnego i podpisaniu zgody na wykonanie tatuażu.

Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub gdy na skórze będą występować zmiany, które mogą wpłynąć na tatuaż lub zdrowie klienta.

W Studiu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

Nie wykonujemy zabiegu tatuowania osobom pod wpływem wyżej wymienionych używek.

Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować i dbać o tatuaż.

Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji tatuażu i występujących ewentualnie zmian skórnych w czasie gojenia i po nim.

Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.                                                         Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.lochtattoo.com  i w Studio Loch Tattoo  jest:

RGR Studio Robert Gutowski. ( Studio Loch Tattoo)

Piekałkiewicza 4/37   00-710 Warszawa

Nip: 521 211 94 35 Regon: 016145482

Uzyskane dane są poufne. zgodnie z RODO (Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podanie danych w formularzu kotaktowym.

3. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane: , adres e-mail - w przypadku tylko kontaktu e-mailowego.

Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania - te dane podawane są

i wykorzystywane   w celu podpisania zgody na wykonanie tatuażu i przeprowadzenia ankiety - tylko w przypadku gdy dojdzie do wizyty i wypełniena formularza w studio przed zabiegiem tatuowania.

5. Dane nie będą przekazywane innym firmom i osobom trzecim.

6. Dostęp do danych ma tylko Administrator.

7. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji od innych firm i ofert nie związanych z zakresem działalności administratora.

8. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych po upływie pół roku od zabiegu tatuowania.