Regulamin

Regulamin

 • Regulamin LOCH Studia
 1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 2. Rezerwacji terminu tatuowania można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w studiu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji, należy potwierdzić ją, poprzez wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł. Zadatek wliczony jest w cenę za tatuaż.
 4. Opłaty można dokonać osobiście w studiu lub przelewem na konto, którego numer można uzyskać drogą mailową.
 5. Brak stawienia się w umówionym terminie, jest równoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.
 6. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia chęci zmiany terminu tatuowania nie później niż na 4 dni przed ustalonym zabiegiem.
 7. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego przez klienta terminu. W tym przypadku może ubiegać się o zwrot zadatku jeśli zmiana terminu mu nie odpowiada.
 8. Dokonanie wpłaty zadatku, jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Studia.
 9. Omawianie projektu odbywa się wstępnie telefonicznie, mailowo, poprzez komunikator Facebooka lub osobiście w Studiu. Gotowy projekt jest do wglądu tylko w Studio i nie jest wysyłany poprzez komunikatory czy e-maila. W przypadku chęci korekty wzoru, dokonuje się jej na miejscu, przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania lub wcześniej po umówieniu się z tatuatorem.
 10. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić zgodę na wykonanie tatuażu i kwestionariusz zdrowotny.
 11. Wykonujemy tatuaż tylko osobom pełnoletnim lub po 16-tym roku życia w obecności opiekuna prawnego i podpisaniu zgody na wykonanie tatuażu.
 12. Tatuator może przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta lub gdy na skórze będą występować zmiany, które mogą wpłynąć na tatuaż lub zdrowie klienta.
 13. W Studiu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i innych używek.
 14. Nie wykonujemy zabiegu tatuowania osobom pod wpływem wyżej wymienionych używek.
 15. Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować i dbać o tatuaż.
 16. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji tatuażu i występujących ewentualnie zmian skórnych w czasie gojenia i po nim.
 17. Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.

 

 

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.lochtattoo.com i w Studio Loch Tattoo jest:

RGR Studio Robert Gutowski. ( Studio Loch Tattoo)

Piekałkiewicza 4/37 00-710 Warszawa

Nip: 521 211 94 35 Regon: 016145482

Uzyskane dane są poufne. zgodnie z RODO (Unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych)

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez podanie danych w formularzu kotaktowym.

3. Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane: , adres e-mail - w przypadku tylko kontaktu e-mailowego.

Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania - te dane podawane są

i wykorzystywane w celu podpisania zgody na wykonanie tatuażu i przeprowadzenia ankiety - tylko w przypadku gdy dojdzie do wizyty i wypełniena formularza w studio przed zabiegiem tatuowania.

5. Dane nie będą przekazywane innym firmom i osobom trzecim.

6. Dostęp do danych ma tylko Administrator.

7. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji od innych firm i ofert nie związanych z zakresem działalności administratora.

8. Użytkownik ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych po upływie pół roku od zabiegu tatuowania.